Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Elit Restaurant
Yeni Uuk
Yazı Detayı
06 Nisan 2018 - Cuma 15:53 Bu yazı 617 kez okundu
 
Vaatler ve Gerçekler (2)
Aziz Tepe
 
 
Can büyük bir şirkette yönetici olarak işe başlar. Şirketin portföyü geniştir, bir çok alanda yatırım yapmakta, oldukça geniş bir sahada çalışmaktadır. Şirket hissedarları ile işe kabul sürecinde bir çok yatırım ve yenilik üzerinden anlaşmaya varmışlar, sözlü taahhütler iyi niyete dayalı genel kapsamları belirleyen bir protokolle aynı zamanda yazılı metne dönüştürülmüştür. Çalışma mesaisinin ilk zamanları düşünülen hedeflerin cazibesini pazarlamak ve işi kapmanın verdiği zafer havasında geçmiştir. Projelerin yapılabilirlik etütleri piyasanın tüm koşulları göz önüne alınmadan ve talep ekseni maksimum incelenmeden hedeflenmesinden kaynaklı sıkıntılar protokol maddelerinin yapılabilirliğini bir çok alanda tehdit etmektedir. Kısmide olsa bir kısım vaatler gerçekleştirilmesine rağmen eksiklikler oldukça göze çarpmakta ve anlaşma koşulları ciddi başarısızlıkla sonuçlanmak üzeredir!!! Protokol ve iş sözleşmesi kısa zaman sonra sona erecektir; vaatlerin değerlendirilmesi ve başarısızlıkların telafisi adına nasıl bir yöntem uygulanarak doyurucu sonuç alınabilir!???
 
Vaatler arasından, yapılabilirliği mümkün ve fayda oluşturabilecek çalışmalar seçilmeli, sıkıntılı projeler güncellenmeli yada değiştirilmelidir! Bu açıdan hızlı ve etkin çalışabilmek adına gerekli yöntem ise..........
 
Can işletmeyi tam profesyonel yönetim modeline uyarlayarak kısa sürede maksimum fayda üretecek tüm alanlara hakim olabilmek adına sağlam bir sistem kurmalıdır! Tüm birimlerin tümden gelim metoduna göre tablosu oluşturulmalı, her sekmeye ait erişim kısıtı yetkiye göre programlanmalı, hiyerarşik düzen üzerinden kurgulanan program üst yönetimce tüm faaliyetlerin raporunu anlık çalışmaya göre güncellenmiş haliyle görebilmelidir. Program dahilinde çalışma 100 e yakın veri verebilmesi açısından, özellikle mali işlemlerde net disiplin olmalıdır! İşletme bu yöntemle tamamen görünebilir olduğunda birey odaklı suiistimaller ve hatalar minimum seviyede olacaktır.
 
Öncelikle işletmeyi tamamen kontrol altına alabilmek adına tüm çalışma alanlarını hızlı görebileceği şeffaf bir yapıya sahip olabilmelidir! Hali hazırda sistem varsa sistemi belli kriterler ve programlara göre geliştirmek yada yeni bir sistem ile tüm akışı kontrol altına almak zorunludur.
 
Hedefler, gerçekleştirilmiş bölümleri ve kalanlar dikkate alınarak, olanaklar, çevre koşulları, imaj, doyurabilir fayda,  gerçekleşme koşulları ve süreleri, fayda orantıları, pazarlanabilirliği fizibilite edilerek , proje ve yatırım alanları harekete geçirilmeli.
 
Öncelikle tüm kaynakları görebilmek maksadı ile literatür çalışması yapılmalıdır. Çalışmada önceden belirlenmiş tüm projelerin ayrı ayrı analizleri, yatırım koşulları, olanaklarla uyumu ve gerekli yeni kaynakların araştırılması yapılmalıdır. Çalışmalar bilimsel metotlarla yapılmalı tüm bilgiler maksimum görünebilirlikte yapılabilirlik sürecini etkin kılmalıdır!
 
Ne kadar bilimsel yöntemlere sadık kalarak yönetim süreci oluşturduğumuzu şuradan görebiliriz!? Tüm yatırım ve proje aşamalarını tek bir kaynakta toplanmış verileri mevcut mudur!? Yaptığı işleri tam göremeyen bir çalışma ortamının hedefleri net bir şekilde ifade edebilmesi, sunması mümkün değildir! İstatistiki verilere çok hızlı ulaşabilecek kadar görünebilir verilerden oluşmayan sistemler maksimum fayda üretemez!?
 
Programlamanın içeriğine dahil;
 
-Tüm çalışma süreci içerisindeki gelir ve giderler kendi alanlarında günlük sisteme dahil edilmeli.
-Örgütsel model kullanılabilirlik ve çalışma alanına göre maksimum seviyede olmalı ve uygulayıcı bireylerin gerekli yetkinlikte olması sağlanmalıdır.
 
-Kurumun amacına göre net ve gerçekçi  fayda amaçlanmalıdır!
 
-Zaman, bütçe, amaç üçgeni iyi yönetilmelidir. Ayrılan girdinin maksimum çıktı oluşturması esas alınmalıdır
 
-Kategorize edilmiş çalışma alanları piyasa koşulları ve alternatif çalışmalarla brief edilmesi gerekir. Maliyeti minimize etmek ve maksimum fayda üretmek açısından örneklem yöntemi uç noktalardaki hareketler ve yaygın hareketler tüm yönleriyle kontrol edilerek, sistemin akışı içerisinde denetleme mekanizmasının materyali haline getirilmelidir!
 
-İstatistiki veriler üzerinden stanrdize edilmiş veriler üzerinden işletme içindeki tüm çalışma alanlarının verimlilik analizleri oluşturulmalı ve analiz süreci çalışanların içinde olduğu mekanizma oluşturularak  raporlanmalı, verimlilik süreçleri görülebilir kılınmalı. Yaygın işletme tipinde verimlilik motivasyonu adına birimler arası çalışanlar başarı odaklı motivasyon çalışmalarına tabi tutulmalı, en yaygın örnek başarıların yarış halinde ödüllendirilmesi, başkaca motivasyon çalışmaları öngörülebilir.
-Personel eğitimi ve doğru işe en etkin personeli yönlendirme çabası.
 
-Çevre, insan ve canlılık sürecinin menfaati ile projeler arasında ortaklaşa fayda oluşmalıdır.
( Kurgu üzerinden yöneticilerimize örneklem vermeye çalıştım, umuyorum fayda oluşturacaktır!? )
Aydın siyaseti adına, icraatlar ve vaatler arasında orantısızca öncelik... vaatlerin koşuşturmasından oluşmaktadır. Her daim hülyaları zihinlere yerleştirmek adına benzer alanları farklı zamanlarda yeni yeni vaatlerle süsleyerek vatandaşın zihninde ümit yaratma düşüncesi son derece iyi niyetli ve etkin bir yöntem olmalı........!!! Algı denilen güdümleme yaygınlığı gerçekleşenlerin artık birey zihninde önemsiz, umut ışığı kıvamında söylencelerin vaat olabildiği, her  fikrin geniş kitlelerce beğeni sebebi olduğu günümüz siyaseti mizahi açıdan çok doyurucu!
 
Neredeyse hiçbir çalışma içerisinde olmadan siyaset yapanlarla, üretenler arasında aynı samimiyeti görmek imkansız!  Üreten olmak taşlanmaya mazeret sanıyorum, sataşmanın eksik kaldığı boşluğu uzun zamandır süren vaatleri tekrarlayarak örtbas etmek yeterli midir!? Aydın’da son dönemlerde gerçekleşen yatırımlar ve içi boş vaatlerle ilgili mantıklı bir değerlendirme yapmak gerekirse, açılışlar ve hizmetler yarışı ile, söylenceler ve vaatler yarışının olduğunu görmemek olanaksız. Kantarın gerçeklerle buluşmasını vatandaşın vicdanına bırakmayı yeğliyorum!!
 
Birazda duygularımız üzerine yazalım...
 
SEVGİNİN BİZDEN ŞİKAYETİ VAR!
 
Kimi düşüncelerini giydirirler size, emirler verir, sınırlar belirler sürekli yönlendirme çabası. Müzik kutusu gibi kurup kurup dans etmek istiyor, gel, otur, kalk, şununla konuş, sev sevme. Kurulan yaşamda doğallık, duygu ne kadar kalır!?
 
Kimi arızalı hikayelerde kaybetmiştir yolunu, tutunacak güçlü bir dal arar çıkmak için yukarı. Elinizi uzatırsınız, çıkarırsınız, hayatınıza almaya çalışırsınız. Çukurda o kadar çok kalmıştır ki, düşmüş, çıkmış, düşmüş ve çıkmış, artık siz ne kadar çağırsanız da dünyaya,  düz yolda çukuru görecek ve sizi de zamanla yanında isteyecektir. Ya düz yolda yürümeyi öğrenecek, yada siz düşüp kalkmayı, sürünmeyi, kirlenmeyi, kanamayı, karanlıkta kalmayı alışkanlık haline getireceksiniz! Uzun süreyi hatalara ayırmış zihni, hiçbir bahçede eğitemezsiniz, mutlaka çiçekler arsında kanı yaşayacak dikenler bulacaktır ve eşeleyecektir toprağı batmak için içine.
 
Kimi var hep şanslı, kazanmıştır genelde, güvenli, az sayıda insan arasından, acı, kötü hikayelerin etrafından dolaşarak hep bir şekilde temiz ama tatsız yollardan geçmiştir. Küçük kırgınlıklar dahi derin izler bırakabilir, yalnız sıradan yaşantılarında mağrur duruşları aslında o kadar davetkar, o kadar istekli sevgiye, insana, güvene, anın büyüsüne ki, küçük gülücükleri hemen sarıverir yüzünü. Tabi kalabalığa her yelteniş, kusurların temasıyla çabuk ve küçük çizikler bırakır ve korkarlar çabucak, kaçtıkları, uzak durdukları yaşamdan izler hemen dolar korku hanelerine ve kaygıdan kaçış yolları, yadsırlar anları, olayları, kişileri, kendilerince doğrular oluştururlar ve sıkıca sarılırlar o duyumlara. Çünkü, sınırlıdır, riski azdır, büyümez , küçülmez, çoklu olayları, garip riskleri yoktur, hayata anlamları basit ve alışılmışa gelene en güvenlice dokunurlar. Burada renk, doğru ve his zayıftır arkadaş, çok bir yaşanmışlık ekleyemezsiniz duyguya, sıradan ve basit anları güvene heba edebilecekler için iyi bir limandır, tereddütsüz yanaşabilirsiniz!
 
Etiketler: Aziz Tepe, Vaatler ve Gerçekler
Yorumlar
Haber Yazılımı