Anadolu Basını
Yavuzlar inşaat
YAvuzlar inşaat
Elit Restaurant
Yeni Uuk
Yazı Detayı
11 Şubat 2020 - Salı 11:30 Bu yazı 575 kez okundu
 
Modern Cumhuriyet in marka yüzü:Gül Esin
Hasan Öğdüm
hasanogdum@gmail.com
 
 

              

Gül Esin o günleri şöyle anlatır:

Muhtarlık için aday olduğumda, bana kimse karşı çıkmadı.  Muhtarlığa, o zamanki nahiye (bucak) müdürümüzün isteği ile girmiştim. İlk kadın muhtar seçildiğimde de herkes bana yardımcı oldu. Muhtarlığım sırasında da köydeki kız kaçırma olaylarının önlenmesinde büyük çaba harcadım. Köye yol, köprü ve köy konağı yaptırdım.”(*)

Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın muhtarıdır, Gül Esin. Yıl 1933’tür ve 32 yaşındadır. İlk eşi ve altı erkek kardeşinden beşini Dünya Savaşı sürecinde yitirmiştir. İki yıl sürdürdüğü muhtarlık görevi sürecinde Demircidere (**) köyünde (Aydın, Karpuzlu ilçesi) sosyo-ekonomik hayata dair birçok çalışma yapmıştır. Bunlardan başlıcaları; Çine-Karpuzlu arasına taş döşemeli yol ve köprü yaptırması, ilçe merkezinde bile bulunmayan köy odası projesini hayata geçirmesi, gençler için zararlı bulduğu kahvehanelere girişi yasaklaması ve bunun köy halkı tarafından da desteklenmesi, bu dönem bile devam eden ‘kız kaçırma’ olaylarını önlemek için gençlerle ve aileleriyle ikna toplantıları gerçekleştirmesi, yine kız çocuklarının eğitimleri noktasında ailelerin tek tek dolaşıp görüşmesi onun modern cumhuriyetin öncü kadınları arasında yer almasını sağlamıştır.

Anadolu Gazetesine gönderdiği bir mektupta duygu ve düşüncelerini şöyle ifade eder(***):

Türklüğü hiçbir millet tarihinde bulunmayan bir ilerlemeyle çok kısa bir zaman içinde inkişaf (gelişme)edip mucizeler yaratan ve Türk’ün ezeli ve ebedi bir yol göstericisi olan Gazi Mustafa Kemal’in biz kadınlara bahşettiği (sunduğu) hürriyetlerdir (özgürlük) ki, şu mektubumu yazabilmek cüretini (cesaret) kendimde buldum ve ortaya bir nokta-i nazar attım (görüş, bakış açısı). Türk artık medeni (uygar) milletler arasına girmiştir ve eski Türk Medeniyeti (uygarlığı) nasıl cihan (dünya) tarihinde kıymettar (değerli) sahifeler (sayfalar) işgal etmiş ise yeni Türk Medeniyeti de yakın bir atide (gelecekte) her millet tarihinde daha yüksek mevkiler (makam) alacaktır. Yalnız Türk köylü kadınlığı âleminde (topluluğunda, dünyasında) katiyen (asla) durmadan ve hiçbir sebep (neden) aramadan yapılması lazım gelen (gereken) mühim (önemli) bir iş vardır. Bu da köy kadınının giyim işidir. Mademki, medeniyiz ve medeni bir millet olduğumuzu cihan (dünya)tasdik (onay) etmiştir. Köylü kadınlarını da uzun masraflardan kurtarmak ve medeni kisveye (kılık kıyafet) büründürmek zamanı gelmiş ve geçmiştir.  Bendeniz (alçakgönüllüce “ben” anlamında) Türkiye’nin ilk kadın muhtarı sıfatı ile şu nokta-i nazarımı (görüş, bakış açısı) açıkça arz ediyor ve bu işi Aydın Umumi Meclis heyeti muhteremesinden (saygıdeğer Aydın Genel Meclisi kurulundan) beklemeyi bir hak biliyorum.

“Marka kent” demiştik. Gül Esin, bu kentin marka yüzüdür.  Modern cumhuriyetin simge isimlerindendir. Daha çok anlatılması, daha çok işlenmesi, -özellikle gençlere- doğru örnek olarak sunulması gereken kişidir. Aradan geçen onlarca yıl sonra adına bir anıt yapılması ya da sadece mezarı başında anılması yeterli değildir. Daha çok yerlere, alanlara, parklara, yollara isminin verilerek bilinirliğinin sağlanması, çağcıl yöntemlerle tanıtımının yapılması gerekir. Modern Türkiye’nin modern kadınının yüzü onunla kentimiz Aydın özelinde bütünleşmelidir.

Gül Esin, modern cumhuriyetin modern kadınının yüzüdür.

Kaynak:

(*)(***) Günver Güneş, Türk Kadınının Muhtarlık ve Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması Ve Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı Gül Esin (Hanım), DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ S.179-183

(**) www.karpuzlu.gov.tr T.C. Karpuzlu Kaymakamlığı internet sitesi

 
Etiketler: Hasan Öğdüm, Modern Cumhuriyet in marka yüzü:Gül Esin
Yorumlar
Haber Yazılımı