Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Elit Restaurant
Yeni Uuk
Haber Detayı
08 Ekim 2018 - Pazartesi 21:03 Bu haber 2374 kez okundu
 
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği Başkanı Tuğfan Öztürk faaliyetlerini gazetemize anlattı
GENEL Haberi
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet

Bilgi Koleji

AYDIN- Aydın Ovası Sulama Birliği Başkanı Tuğfan Öztürk, birliğin kuruluşunu ve hizmetlerini gazetemize anlattı.

Başkan Öztürk, Aydın Ovası Sulama Birliği’nin, İçişleri Bakanlığı’nın 24.07.1996 tarih ve 61344 sayılı yazıları üzerine 27.10.1997 tarih ve 97/10183 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmasına karar verildiğini, 11.11.1997 tarih ve 23167 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yasal statü kazandığını ve 11.06.1998 tarihinde Devlet Su İşleri ile Birlik arasında yapılan “Devir Protokolü” doğrultusunda, yapılmış ve yapılmaya devam eden Aydın Ovası Sulama Şebekesi’nin bakım-onarım ve bölgede bulunan çiftçilerin tarımsal sulamada kullanacağı sulama suyu dağıtımı işini yapmak üzere yetkilendirildiğini söyledi.

Aydın Ovası Sulama Şebekesi’nin su kaynağının Adıgüzel (Denizli) ve Kemer (Aydın) Barajları olduğunu, sulama alanları içerisinde 5 ilçe ve 6360 sayılı kanun ile 33 adet mahalleye dönüşen köy yerleşim birimi bulunmakta olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Aydın Ovası Sulama Birliği sorumluluğundaki net sulama alanı 18.500 ha olup, bunun 14.900 ha. Cazibe, 3600 ha. Pompaj sulamadır. Birliğe ait 4 adet pompaj istasyonunda çeşitli güçlerde 20 adet elektrikli pompa bulunmaktadır. Bu motorların toplam gücü 2760 kWa’dır. Suyun pompalanması için yıllık yaklaşık 2.250.000 kW elektrik harcanmaktadır. Birliğin enerji maliyeti 2015 yılında 847.829 TL., 2016 yılında 830.650 TL ve 2017 yılında 801.718,90 TL. Olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Başkan Tuğfan Öztürk, daha sonra şunları söyledi:

“Aydın Ovası Sulaması’nın Büyük Menderes Havzası’nda yer almakta ve Sulama Şebekesi’nin su kaynağı Adıgüzel (Denizli) ve Kemer (Aydın) Barajlarıdır. Sulama alanımız içerisinde 5 ilçe ve 6360 sayılı kanun ile 33 adet mahalleye dönüşen köy yerleşim birimi bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 32,50 m, tahmini yıllık yağış 656,1 mm’dir.

SULAMA İKİ ANA KANALDAN

Su kaynağı Büyük Menderes nehridir. Depolama tesisleri Kemer ve Adıgüzel barajlarıdır. Sulama suyu Büyük Menderes nehrinden Aydın Regülatörü ile alınmaktadır. Toplam proje alanı 209.200 dekar olup, 185.000 dekar sulama alanı inşa edilerek sulamaya açılmış olup, bunun 14.900 ha. Cazibe, 3600 ha. Pompaj sulamadır. Sulama şebekesinde A1 ve A2 olmak üzere iki adet ana kanal bulunmaktadır. A1 ana kanalı, 81+720 km uzunluğunda olup, tamamının yapımı tamamlanmış ve 23,8 m3/s debiye sahiptir. A2 ana kanalı ise 11+351 km uzunluğunda olup 2,7 m3/s debiye sahiptir. Her iki ana kanal klasik, sekonder ve tersiyer kanalların tümü kanalet sisteminde inşa edilmiştir. Sulama alanımızda 850 km. kanalet hattı, 361 km. tahliye ve drenaj kanalı ile 1.650 km. yol ağı bulunmaktadır. Tüm bu sistemin bakım ve onarımları birliğimiz imkânlarınca gerçekleştirilmektedir.

İHTİYACI İÇİN ELEKTRİK ÜRETİYOR

Sulama şebekesinde bulunan dört adet pompa istasyonunda çeşitli güçlerde 20 adet elektrikli pompa bulunmaktadır. Bu motorların toplam gücü 2760 kWa’dır. Pompa istasyonları sulama suyunu A1 ana kanalından alarak daha yüksek kotta bulunan arazilere terfi etmektedir. Suyun pompalanması için yıllık yaklaşık 2.250.000 kW elektrik harcanmaktadır. Kullandığımız elektriğin bir kısmını Germencik Tepe altı mevkiinde bulunan 265 kWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali ile karşılanmaktadır.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında, ‘Aydın Ovası Güneş ile Sulanıyor’ projesi tamamen birlik imkanları ile hazırlanarak ajansa sunulmuş ve hibe desteğine layık görülmüştür. Hibe desteği ve birliğin mali durumu dikkate alınarak 276 kWp gücünde enerji santrali kurulabileceği hesaplanmış, sahada yapılan analiz ve simülasyon çalışmalarında GES yatırımı ile yıllık asgari 565.500 kW lık elektrik enerjisinin üretilebileceği, toplam bütçe dikkate alındığında projenin 4,5 yılda kendini amorti edeceği tespit edilmiştir. Hesaplanan enerji getirisinin günümüz kurları ile yapılan hesaplaması sonucunda yıllık 260.000 TL. Getirisi olacaktır.

Enerji üretiminin başlamasından itibaren ADM Elektrik A.Ş. tarafından her ayın ilk haftası, bir önceki aya ait üretim raporları gönderilmekte ve hesaplanan bedel birlik muhasebe birimince 2-3 aylık periyotlarda tahakkuk fişi hazırlanarak ilgili elektrik dağıtım şirketine ibraz edilmektedir. Yapılan ibrazın akabinde hesaplanan tahakkuk tutarı elektrik dağıtım şirketi tarafından birlik hesaplarına yatırılmaktadır. Tesisin hizmete girmesinden itibaren bugüne kadar sisteme 131.911 kW enerji verilmiş, bunun karşılığında 67.466,24 TL. Tahakkuk yapılmış ve birlik banka hesabına yatırılmıştır.

Sulama şebekesinde ana ürün pamuk bitkisi olup, yıllar bazında ortalama yüzde 74 oranında ekilmektedir. Bundan başka yüzde 26 oranında Hububat mısır, sebze, hayvan yemi ve diğer ürünler yetiştirilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizin ve bilhassa Ege bölgesinin yaşamış olduğu kuraklık sonucunda Aydın ve Denizli illerindeki sulama birliklerinin ihtiyacı olan sulama suyunun Büyük Menderes Nehri, Adıgüzel ve Kemer barajları rezervuarlarında biriken su ile karşılandığı gerçeği doğrultusunda, kısıtlı olan su kaynaklarımızın tasarruflu ve titiz bir şekilde heba olmadan yetişen ürünlere verilmesi, dağıtım yapan kurumların ve suyu kullanan çiftçilerimizin suyu, akılcı bir şekilde, israfa kaçmadan ekilmiş olan ürünün ihtiyacı kadar kullanılması zarureti vardır.”

Ayrıca, çiftçilerin, tarım ile ilgili kamu kuruluşlarının bilgilendirmesi ve teşvik etmesi çalışmalarını dikkatle izlemesi, benimsemesi ve sulama suyunun tasarruflu bir şekilde kullanılması için yağmurlama ve damla sulama yöntemine geçmesi mecburiyeti doğduğunu dile getiren Başkan Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Birliğimiz, bu tür damlama ve yağmurlama sulama yapan çiftçilerine teşvik amacıyla fiyat tarifesinde indirim uygulamaktadır.

Aydın Ovası Sulama Birliği olarak Misyonumuz; Birliğimize DSİ tarafından tahsis edilen suyun gerektiği zaman ve gerektiği miktarda çiftçilerimize ulaştırılması, mevcut kanal ve kanalet sisteminin bakım ve onarımının yapılarak her an sulamaya hazır hale getirilmesi, sulama suyunun tasarruflu kullanılmasının sağlanması için Çiftçilerimizde sulama bilincinin oluşturulması, Damlama ve Yağmurlama sulama sisteminin önemi ve faydaları konusunda çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve bu sistemlerin kurulması için teşvik edilmesi ile sulama suyundan elde edilen rekolte artışının ve faydalarının en üst seviyelere çıkarılmasıdır.

Aydın Ovası Sulama Birliği olarak Vizyonumuz; Birliğimiz hizmetlerinin daha ileri seviyelere ulaştırılması için araç-gereç, makine parkı ile bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ile modernizasyonu, su tasarrufuna yönelik çalışmaların geliştirilip adaptasyonunun sağlanmasıdır.

2018 yılında 156.500 dekar alanda sulama yapıldı. Ayrıca sulama yapılan alan içerisindeki 80.000 dekar alana tav suyu verildi. 117.900 dekar Pamuk, 16.554 dekar Mısır, 8.200 da. Yonca ve 13.846 dekar diğer çeşitli ürünlerin sulaması yapıldı. 2018 yılında Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 130 milyon m3 su tahsisi planlanmıştır. Sulama sezonunda ilk 5 aylık 118 milyon m3 su tahsisine karşılık alınan tedbirlerle 116 milyon m3 su kullanılmış ve 2 milyon m3 su tasarrufu sağlanmıştır. Bu tasarruf, Devlet Su İşleri başta olmak üzere tüm personelimizin ve çiftçilerimizin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

HİZMETLERİMİZDEN 2.690 ÇİFTÇİMİZ FAYDALANMAKTADIR

Birliğimiz çalışmaları ile diğer kurum ve kuruluşların da ilgisini çekmektedir. Yurt içi ve yurt dışı ülkelerden gelen konuklarımız sulama şebekemizi gezmekte ve yapılan işler hakkında bilgi almaktadır. Son olarak Urfa Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Şimşek birliğimizi iki defa ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi almış, kendisiyle yapılabilecek iyileştirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Sulama Birliklerinin en büyük sorununu tahsilatlardaki sıkıntılar oluşturmaktadır. Diğer sulama birliklerinde olduğu gibi bütçemizi sulama suyu ücretleri oluşturmaktadır. Bu nedenle tahsilat oranının yüksek olması verilecek hizmetlerin miktar ve kalitesini doğrudan etkilemektedir. Çiftçilerimizin sulama suyu borçlarını zamanında ödemeleri büyük öne taşımaktadır.

Birliğimiz kurumlaşma yolunda büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Kurumsal altyapının ilkelerinden olan kayıt altına alma ve raporlama işlemleri büyük bir titizlik içinde yapılmaktadır. Personelimizle ortak çalışarak alım-satım, sulama suyu dağıtımı ve bakım-onarım işlemleri beraberce yapılmaktadır. Birliğimizin ayakta kalması altyapısının sağlam olmasına bağlıdır. Bu nedenle altyapımıza büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımız ile sık sık eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Büroda ve arazide çalışan personelimiz ile toplantılar yapılarak kanun, tüzük, yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta, sulamada ve arazide oluşan sorunlar bütün personelimizin katılımıyla çözüme ulaştırılmaktadır.

Başarı, ancak ekip çalışmasıyla mümkün olmaktadır. Bugüne kadar ‘ben’ değil, ‘biz yaptı’ diyerek çalışmalarımızda herkesin katkısını alarak başarı düzeyimizi artırdık.

Birliğimiz, 20 yıllık sulama dönemi içerisinde her kademedeki büro ve arazide çalışan tüm personelimiz ile çiftçilerimize sunulan hizmetlerimizin kalitesini artırmaya yönelik çalışma ve iş programlarını uygulamış, geçmiş yıllardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda gelecek sulama sezonlarında sunulan hizmetin kalitesinin bir üst seviyeye çıkarılmasına yönelik program ve çalışma içerisinde bulunmuştur. Birliğimizce sunulan hizmet verimliliğinin daha iyi ve daha güzele yönlendirilmesinde Devlet Su İşleri personeli ve çiftçilerimizin manevi destekleri ile bu günlere gelinmiştir.

Mesaisinden zaman ayırıp bizimle harcayan ve Aydın üreticisinin, çiftçisinin yanında olan, bizlerle birlikte yeri geldiğinde ovamızdaki çalışmalarımıza katılan, DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, Müdür Yardımcısı Cengiz Köse’ye ve personeline, Aydın Milletvekillerine ve değerli Valimize de, Aydın Ovası Sulama Birliği’ne verdiği destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Biz kurum olarak aracıyız, ‘asıl olan vatandaşımızdır, çiftçimizdir, köylümüzdür ve üreticimizdir’ biz hizmet noktasındayız.”

Kaynak: () - Gezgin Değirmenci Editör: Yeni Ufuk
Etiketler: Aydın, Sulama Birliği, Tuğfan Öztürk, Mehmet Akif Balta, Cengiz Köse
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Aydın Ovası Sulama Birliği’nden oluk oluk hizmet
Yorumlar
Haber Yazılımı